Parlament na „tak” w sprawie gazu łupkowego nieodnawialne źródła energiiPrzyjmując raporty dotyczące eksploatacji złóż gazu łupkowego autorstwa Bogusława Sonika i Niki Tzaveli, Parlament Europejski zadecydował, iż kwestia jego wydobycia powinna pozostać w gestii państw członkowskich i nie może być kontrolowana odgórnie przez UE.

Niektóre państwa jak Francja i Bułgaria wprowadziły moratorium na wydobycie tego rodzaju gazu, jednak w przypadku Polski zakazanie eksploatacji złóż tego surowca oznaczałoby rezygnację z szansy na uniezależnienie się od importu ze źródeł zewnętrznych tego nieodnawialnego źródła energii. Wydobywanie gazu z łupków – oznacza bowiem dywersyfikację źródeł paliwa gazowego, co jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego a dodatkowo ograniczy liczbę emisji pochodzących ze spalania, redukcję zanieczyszczeń powietrza z sektora energetycznego oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Polska gospodarka potrzebuje gazu łupkowego, by zmniejszyć obciążenia dla przemysłu a także odbiorców końcowych wiążące się z prowadzoną przez Unię Europejską polityką klimatyczną. Dzięki zmianie bilansu energetycznego w wyniku stopniowego odejścia od gospodarki węglowej i zastąpienia jej przez gaz, Polska przestanie być jednym z najbardziej emitujących dwutlenek węgla krajów UE. Podczas wtorkowej debaty w Strasburgu Komisarz ds. Środowiska Janez Potocnik ocenił, że eksploatacja gazu łupkowego w UE zależy od społecznej akceptacji. Komisja Europejska będzie natomiast proponowała przygotowanie odpowiednich regulacji dotyczących wydobycia gazu łupkowego. Najnowsze badania geologiczne szacują ilość gazu łupkowego w Polsce na około bilion m3. Największe jego zasoby zlokalizowane są na Pomorzu Gdańskim i ciągną się szerokim pasem przez Kujawy, Mazowsze aż po Lubelszczyznę. Próbne odwierty przeprowadzane przez największe krajowe koncerny paliwowo-energetyczne wśród których należy wyróżnić Lotos, PKN Orlen oraz PGNiG potwierdzają tezy wysuwane przez geologów. Polskie złoża łupków są naprawdę zasobne. Warto zadać sobie pytanie, co zrobić aby ich eksploatacja okazała się nie tylko sukcesem ekonomicznym, ale również była akceptowalna przez ludzi. Na pewno niezbędny jest przejrzysty dialog ze społeczeństwem i organizacjami ekologicznymi, promowanie najlepszych i najbezpieczniejszych technologii pozyskiwania oraz prowadzenie dedykowanego monitoringu obszarów, na których odbywa się wydobycie. Europa do swojego dalszego rozwoju potrzebuje dobrej i taniej energii z- dostała, więc prezent od losu w postaci gazu z łupków. Odrzucenie go będzie oznaczało pozbawienie konkurencyjności europejskiej gospodarki i coraz większą zależność energetyczną od Rosji.