Pomoc państwa ułatwiająca zamykanie niekonkurencyjnych kopalń. nieodnawialne źródłaPomoc państwa ułatwiająca zamykanie niekonkurencyjnych kopalń.

Sprawozdawca Jadot: proponowane przepisy nie nakłaniają do zamykania kopalń ani nie pozbawiają państw prawa do ingerencji w ten proces. Każdego roku 3 mld euro przeznaczane jest na dopłaty do nierentownych kopalń (głównie w Niemczech i w Hiszpanii). Kopalnie niekonkurencyjne, które podlegałyby zamknięciu produkują tylko 5% energii. Przykład Polski pokazuje, że z powodu dopłat do węgla surowiec ten w tym kraju staje się tańszy niż np. w Hiszpanii. Trzeba zawrzeć w przepisach, w jaki sposób zarządzać sektorami upadającymi i określić środki wsparcia inwestycyjnego. Najważniejsze z nich to:

- przekwalifikowanie pracowników, poszukiwanie alternatyw zatrudnienia oraz;

- uniknięcie skutków społecznych.

Po roku 2010 nie będzie obowiązujących przepisów, dlatego trzeba podjąć decyzję, co do strategii, jaką podjąć w stosunku do zamykanych kopalń. W imieniu sprawozdawcy cienia: węgiel jest bardzo ważną częścią miksu energetycznego. System eksploatacji zapewnia ogromną liczbę miejsc pracy. Ponadto UE musi jeszcze zebrać zapasy tego surowca. W przypadku, kiedy zmniejszone zostanie pozyskiwanie nieodnawialnych źródeł energii z węgla o 20% zniknie 200 tys. miejsc pracy. Natomiast bez pomocy publicznej kopalnie węgla nie są konkurencyjne. Powinno się wydłużyć okres zamykania z 01.10.2014 r. do 01.09.2020 r.

Gierek: KE chce wykorzystać fakt, że kończy się rozporządzenie do zlikwidowania kopalń węgla w Europie. Rozwiązaniem na niekonkurencyjność kopalń jest podwyższenie cen cła węgla pochodzącego z importu.

Pieper: jeśli kopalnie zostaną zamknięte w 2014 roku zabraknie węgla w Europie, a co za tym idzie wyniknie potrzeba zwiększenia importu tego surowca, ponieważ elektrownie będą wciąż działać do 2018 r. Trzeba umożliwić pomoc dla prywatnych inwestorów.

Marcinkiewicz: Unia Europejska powinna współfinansować działalność kopalń wraz z państwami na terenie których się one znajdują. Proponowany dokument przymusza do zamykania kopalń. Powinno się rozpocząć zamykanie kopalń w roku 2020, a pomoc sektorową prowadzić do 2030 r.

Komisja Europejska: Obecne rozporządzenie wygasa z końcem 2010 roku i nie jest to wina Komisji. KE zdaje sobie sprawę z trudności sektora węglowego i bierze to pod uwagę przy swoich działaniach. Została opracowana ocena wpływu zamykania nierentownych kopalń. Termin zamykania kopalń został ustalony z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, nie ma potrzeby dłużej o tym dyskutować (Komisja obstaje przy terminie 5/601.09.2014 r.). Przemysł węglowy od zawsze był faworyzowany i najwyższy czas temu zaprzestać. Wsparcie dla niego udzielane będzie tylko w wyznaczonym okresie przejściowym. Jeśli oceniać rentowność pozyskiwania energii według kryteriów, które stosujemy energia odnawialna również wydaje się nierentowna Komisja przyznała jednak, że wg oceny wpływu kopalnie powinny być zamykane w 2018 roku, a wyjątkowe wsparcie prowadzone powinno być prowadzone do 2026 roku.