Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy cz.II nieodnawialne źródła energiiK. Szymański: Jest tylko jedno badanie pokazujące, że konsekwencje wydobycia gazu łukowego są większe, korzyści mniejsze, niż z wydobycia węgla. Badania amerykańskie pokazują, że jest to bardzo czyste źródło. Gaz i ropa to nasze własne zasoby nieodnawialnych źródeł energii i dlatego musimy je doceniać. UE jako kontynent nie jest zbyt zasobna tego typu surowce. Rozpoczęcie wydobycia oznaczałoby lepsze ceny zarówno dla producentów jak i odbiorców. Niezmiernie ważne jest zakończenie prac nad wspólnym rynku energii. To geologia i inwestorzy powinni zdecydować co jest ważne i ekonomicznie uzasadnione dla gospodarki. Politycy powinni nie przeszkadzać.

B. Marcinkiewicz: UE powinna dążyć do równego traktowania wszystkich źródeł energii. KE powinna wesprzeć plan badań i oceny istniejących złóż pod kątem wydobycia i eksploatacji złóż gazu łupkowego. Gaz ziemny zabezpieczy wszystkie niepewne dostawy energii zielonej z np. energii wiatrowej.

L. Kolarska – Bobińska: Najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne UE i rynek energetyczny. Rok 2030 jest realistyczną perspektywą na produkcję energii elektrycznej np. w Polsce. Ludzie obawiają się wydobycia gazu bo nie wiedzą zbyt wiele o wydobyciu tego surowca. Nie jest prawdą, że zielona energię wszyscy akceptują, a eksploatacji złóż gazu łupkowego już nie. Społeczeństwo chce by władza zadbała o ich bezpieczeństwo.

Y. Cochet: Gaz ma większy wpływ na środowisko niż ropa i węgiel. W badaniach w USA stwierdzono, że dochodzi do intensyfikacji działań sejsmicznych przy wydobyciu gazu łukowego. Eksploatacja tego gazu jest bardzo szybka. W ciągu 2 lat wydobywa się 80 % gazu, a później trzeba wiercić głębiej.

J. Hibner: Istnieje konieczność monitorowania całego procesu. Zarówno przed rozpoczęciem odwiertów, ale także w czasie procesu. Nie powinniśmy bać się gazu łupkowego. Zajmujemy się zmniejszeniem zużycia zasobów. Trzeba przeprowadzić badania czym UE może zaspokoić własne potrzeby energetyczne. Społeczeństwo boi się także energii atomowej. Każdy kraj powinien dokonać oceny swoich zasobów i możliwości pozyskiwania energii. Chcemy zmniejszyć zużycie węgla. Trzeba przewidzieć inne rozwiązania.

V. Prodi: Szczelinowanie skał środkami chemicznymi może mieć bardzo poważne skutki. Trzeba dokonać porównania z innymi możliwościami produkcji gazu. Produkcja bioenergii na nieużytkach częściowo zastąpi nasze zapotrzebowanie na gaz. Musimy być bardzo ostrożni.

Komisja Europejska: Gaz musi łatwo docierać do kontrahentów. Ważne jest połączenie dyskusji o gazie łukowym z dyskusja o dekarbonizacji. Prowadzona jest analiza jak gaz łupkowy wpływa na emisję gazów cieplarnianych.

R. Helmer: Trzeba wspomnieć o konkurencyjności i dostępie do taniej energii to uczyni nasz przemysł bardziej konkurencyjny. Należy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i uspokoić społeczeństwo. Warto poprzeć tę technologię.

N. Tzavela: Trzeba wspierać i namawiać kraje posiadające zasoby gazu łukowego do jego wykorzystania. Nie można przewidzieć konsekwencji jeśli nie podejmie się działań. UE musi próbować polegać na własnych źródłach energii. Trzeba też zadbać o środowisko.