Wysłuchanie publicznie nt. „Gaz i węgiel: przyjaciele czy wrogowie”cz.I nieodnawialne źródła energiiKomisja Europejska: Paliwa kopalne są ważną częścią koszyka energetycznego. Nie wiadomo jak te paliwa poradzą sobie w przyszłości. Udział węgla w ostatnich czasach wzrósł. Powodem takiego zjawiska jest cena. Cena węgla spadała ze względu na duży import. Ceny gazu pozostają na wysokim poziomie przez długoterminowe kontrakty wg których cena gazu jest podyktowana ceną ropy. Część kontraktów jest zmieniana, ale przynajmniej 50% istnieje na starych zasadach. ETS, który miał wzmocnić gaz, tak naprawdę go osłabił. Wyzwania wobec węgla to przede wszystkim kwestie związane z emisjami (szczególnie węgiel). Potrzebne jest unowocześnienie elektrowni. Niektóre będzie trzeba zamknąć. Dekarbonizacja jest bardzo ważna. CCS trochę rozczarowuje, więc jest problem ze składowaniem CO2. Jeżeli chodzi o backloading – dyskusja powinna rozpocząć się na nowo. Jeżeli chodzi o wyzwania dla gazu – to przede wszystkim infrastruktura. Istnieją ramy prawne – potrzebne jest wdrażanie. Szczególnie jeżeli chodzi o Connecting Europe prace postępują i wszystko wygląda bardzo obiecująco. Sektor gazu musi szukać nowych klientów, musi być bardziej aktywny. Jest problem z magazynowaniem energii.

M. Lewenstein PGNiG: Gaz jest wszechstronnym produktem, wykorzystywanym w wielu dziedzinach. Węgiel jest wykorzystywany przede wszystkim do energetyki. Przy słabnącej gospodarce i słabnącym popycie na energię, oraz wzrostem udziału energii odnawialnych zarówno gaz i węgiel muszą się liczyć z coraz większą konkurencją. Eksperci liczyli, że gaż zwiększy swoją rolę w najbliższym czasie. Przewaga gazu to elastyczność i możliwość wsparcia energii odnawialnych, a także kwestie środowiskowe, czyli mniejsze emisje. Gaz jest bardziej efektywny energetycznie, gaz może być magazynowany, może szybko reagować na zmiany zapotrzebowania. Może docierać bardzo blisko odbiorców, zarówno do małych gospodarstw, jak i budynków o dużym zapotrzebowaniu. Nakłady inwestycyjne w przypadku gazu są stosunkowo niskie. Niemniej gaz nie realizuje swojego potencjału. Boryka się z jednym dużym mankamentem, którym jest cena. Gaz znalazł się między dwoma dużymi konkurentami – źródłami odnawialnymi korzystającymi z subsydiów, a węglem, który jest bardzo tani. Popyt na węgiel wzrósł w UE o 8%, a popyt na gaz w Niemczech spadł o 15%. Szansą staje się gaz łupkowy. Kraje członkowskie mają różne podejście do tego rodzaju gazu. Gaz łupkowy daje możliwość samowystarczalności na następne 20 lat. Gaż z łupków przy LNG może spowodować spadek cen gazu i odstąpienie od indeksacji do ropy naftowej. Gaz może być paliwem pomostowym dla zero-emisyjnego rynku.

M. Jelinek, New World Resources: NWR wydobywa 10 mld ton węgla rocznie. Węgiel jest obfitym surowcem. Złoża węgla rozłożone są równomiernie na całym świecie. ¼ energii w Europie pochodzi z węgla. Sytuacja będzie się zmieniała – w przyszłości przejdziemy na źródła odnawialne, ale trzeba na to jeszcze sporo czasu. Węgiel nie jest zagrożeniem – wręcz może pomóc w transformacji. Pomimo tego, że dostępność węgla jest w Europie duża – jest on importowany ze względu na niską cenę. Branża stara się rozwiązywać problemy związane z emisjami jakie powoduje węgiel. Jest zmiana w dobrym kierunku, ale politycy powinni naciskać na branżę węgla, żeby ta się „oczyszczała”. W Niemczech buduję się elektrownie węglowe, mimo że Niemcy zdecydowali się w na duże inwestycje w źródła odnawialne. Te elektrownie są potrzebne, aby gładko na te źródła przejść. Ceny energii w Europie środkowej są znacznie wyższe od średnich cen w UE. W regionie śląsko–morawskim 37% zatrudnienia jest w przemyśle – to dwukrotnie więcej niż średnia europejska. Jest to spowodowane tym, że region ten znajduje się na pasie węgla. Jeżeli chodzi o emisje – trzeba naprawdę skupić się na tym jak można je ograniczyć nie rezygnując z węgla.

V. Prodi: Gaz jest bardzo elastyczny. Można go używać na mała skalę. Może być bardzo wydajnym, nieodnawialnym źródłem energii. Węgiel musi wpisać się w te perspektywę. Węgiel powinien być przetwarzany w gaz. Wtedy jego konkurencyjność będzie dużo większa.