Wysłuchanie publicznie nt. „Gaz i węgiel: przyjaciele czy wrogowie”cz.II nieodnawialne źródła energiiR. Helmer: Trzeba pamiętać o bezpieczeństwo dostaw. Skupiamy się na strasznie drogich energiach odnawialnych. Przemysł na całym świecie kwitnie. W Stanach są łupki, cały świat używa węgla. Europa chce używać najdroższej energii i przez to traci konkurencyjność. Powoduje to export miejsc pracy, eksport przemysłu i oczywiście eksport emisji.

S. Kelly: Unia ma do czynienia z kryzysem i chce z niego wyjść, a z drugiej strony nie korzystamy z paliw kopalnych, które mamy do dyspozycji. Zamiast tego są one importowane, bo Unia utrudnia ich wydobywanie.

E. Herzog: Jak powinna wyglądać legislacja? Jakie są życzenia sektora, aby było mu łatwiej konkurować na rynku?

J. Hibner: Gazu konwencjonalnego wystarczy w Europie na 35 lat, węgla na 150 lat, gazu łupkowego na 20 lat. Potrzebne są nowoczesne rozwiązania magazynowania energii, a także nowoczesne, innowacyjne technologie do wykorzystania węgla przy jak najmniejszych emisjach. Nie może być tak że dotowane są tylko źródła odnawialne, a paliwa kopalne są krytykowane. Wszystkie źródła powinny być w pełni wykorzystywane i dotowane w równym stopniu. Czy są prowadzone badania nad czystym pozyskiwaniem energii z węgla poza CCSem?

A. Grzyb: Potrzebna jest synergia. Trudno jest zmienić 200-letnia tradycje przemysłową w Europie Środkowej. Polska wypełniła zobowiązania z Kioto co pokazuje, że spełnia założenia dotyczące emisji. Europa zbyt często zmienia swoje decyzje, co powoduje brak stabilności i przewidywalności dla inwestorów i przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o energię z wiatru – niektóre kraje mają kłopoty z synchronizacją i przesyłem tej energii. Raz jest jej za dużo innym razem za mało. Czy jest sens kontynuować CCS? Czy to jest opłacalne? Jak się mają do siebie ceny węgla, ceny gazu, a ceny rynkowe energii z odnawialnych źródeł?

Komisja Europejska: Potrzebne jest podejście wszechstronne. Trzeba korzystać ze wszystkich możliwych opcji. Trzeba pamiętać, że subsydiowanie węgla trwało bardzo długo, który jest nieodnawialnym źródłem energii – teraz kolej na źródła odnawialne. Wszystkie źródła energii muszą spełniać standardy ochrony środowiska. Energia odnawialna jest coraz bardziej opłacalna i jest przed nią przyszłość. Trzeba przyglądać się, nowatorskim rozwiązaniom i technologiom. Jest dużo możliwości i potrzebne są badania nad nimi.

M. Lewenstein PGNiG: Potrzebne jest wsparcie dla wydobycia gazu niekonwencjonalnego. Ważna jest pewność inwestycyjna. Dobre byłyby badania nad magazynowaniem energii – to chyba nawet ważniejsze niż interkonektory. Aby przejść z węgla do gazu ziemnego trzeba doprowadzić do reakcji chemicznej, która generuje dwutlenek węgla, czyli nie jest rozwiązaniem idealnym.

M. Jelinek, New World Resources: Potrzebne są badania i prace nad nowymi rozwiązaniami. Potrzebny jest nie wybór między różnymi źródłami energii, tylko podejście proporcjonalne. Potrzebna jest jasność inwestycyjna. Energia w tym roku zdrożeje o 11%, a zarobki branży wydobywczej i metalurgicznej spadną o 10%.

M. Trilling, Bankwatch/FOE Europe: Na dłuższą metę rozwój rynku energetycznego musi odejść od paliw kopalnych. Potrzebne są inwestycje w infrastrukturę. Banki powinny przestać wpierać, pożyczać pieniądze inwestorom inwestującym w paliwa kopalne. UE przyjęła strategię niskowęglową i głównym punktem tej strategii jest idea ograniczenia zmian klimatycznych. Sektor energetyczny musi przeprowadzić transformacje w trudnym momencie. Dzisiejsze inwestycje będą miały wpływ na cały obecny wiek. Rozwijając produkcję energii z węgla nie dojdzie się do planów zero-emisyjności. Komisja w swoich raportach sugeruje, że energia jest tak brudna jak była i żadnych poważnych zmian nie ma. Trzeba pamiętać, że brudna energia przekłada się na problemy zdrowotne, które również są bardzo kosztowne. Wycofywanie subsydiów do paliw kopalnych jest obowiązkiem – wzywa do tego również Parlament Europejski.

F. Thies, European Photovoltaic Industry Association: Od 10 lat mamy do czynienia z ciągłym wzrostem cen paliw kopalnych. Import energetyczny UE wynosił ponad 388 mld euro w 2011 roku. Dlatego trzeba skupić się na źródłach odnawialnych. Są one coraz bardziej konkurencyjne, coraz tańsze, coraz bardziej udoskonalane i są niezależne wobec sytuacji na świecie. Mają więc coraz większe uzasadnienie ekonomicznie. Ważne są regulacje prawne. Do 2050 50-70% energii powinno pochodzić z energii odnawialnych.

V. Prodi: Potrzebny jest wydajny system przesyłu. Potrzebne jest wykorzystywanie wszystkich źródeł energii. Technologia wiatrowa może być bardzo wydajna. Można wykorzystywać gaz do wsparcia tej technologii. Trzeba patrzeć na cały system. Wszystko musi być racjonalne.

A. Grzyb: Węgiel to bardzo ważny pierwiastek. Powinno się mówić o gospodarce niskoemisyjnej, a nie niskowęglowej. Potrzebne jest znalezienie wspólnego mianownika. Fotowoltaice potrzebna jest ciągłość dostaw. Tę ciągłość może zapewnić gaz, może to zapewnić lokalna mikrogeneracja. Można uzyskać efekt synergii. Potrzebny jest kompromis.