Wysłuchanie publicznie nt. „Gaz i węgiel: przyjaciele czy wrogowie”cz.III nieodnawialne źródła energiiE. Hertzog: Jest coraz większe zapotrzebowanie na energię. Potrzebne są subsydia. Potrzebne są linie przesyłowe, ale potrzebne jest coś co będzie tymi liniami płynąć.

B. Marcinkiewicz: USA, Chiny, Indie – nie mogą się dogadać co do polityki klimatycznej. Kyoto nie działa tak jak powinno, nie rozwija się. Przemysł ucieka już nie tylko do Chin, ale także do USA. Potrzebny jest wspólny rynek, ale trzeba myśleć też o przemyśle, o miejscach pracy. Jest miejsce na zieloną energie, jest miejsce na kopaliny, niemniej trzeba robić małe kroczki, a nie przeskakiwać i rzucać się na głęboką wodę. OZE są niestabilne, nie ma sensu wpychać je na siłę do systemu.

J. Hibner: Dlaczego ceny paliw kopalnych miałyby wzrosnąć? Wcześniej mówiło się, że ceny kopalin spadają? Skąd wzięła się informacja, że ceny OZE spadły o 50%? Skąd są te dane? Jeżeli chodzi o ETS – nie można w tej chwili wprowadzać restrykcji dla przemysłu w postaci backloadingu. System ETS działa, to regulator rynkowy, który pracuje na zasadach rynkowych. Potrzebna jest przewidywalność i długoterminowe planowanie. Nie można zaskakiwać inwestorów i wywracać tego rynku do góry nogami, bo komuś handel emisjami nagle nie pasuje.

M. Trilling, Bankwatch/FOE Europe: Inteligentne sieci, inteligentny przesył – to bardzo ważne elementy. Ważne jest Connecting Europe. Trzeba spojrzeć na poszczególne regiony, tak żeby wykorzystać źródła, które tam występują. Trzeba pamiętać, że zasoby nieodnawialnych źródeł energii  (konwencjonalne) są skańczalne i myśląc o przyszłości trzeba brać to pod uwagę. Trzeba zapewnić konkurencyjność Europie na przyszłość.

F. Thies, European Photovoltaic Industry Association: System inteligentnych sieci jest bardzo ważny. Potrzebne jest elastyczne generowane. Trzeba zrównoważyć różnice między regionami. Jest coraz więcej rozwiązań technicznych, dzięki którym system energii odnawialnych może działać w sposób bardziej przewidywalny i zrównoważony. Rynek energii odnawialnej wcale nie koncentruje się tylko w Europie. USA, Chiny też inwestują w tę energię i trzeba uważać, żeby UE nie została w tyle. Jeżeli chodzi o ceny – są to prognozy międzynarodowej agencji. Ceny energii z kopalin spadły w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie wg prognoz prawdopodobnie te ceny wzrosną. Ceny na przykładzie taryf z ogniw fotowoltaicznych w ciągu ostatnich 7 lat spadły o 49%.

M. Lewenstein PGNiG: Paliwa kopalne będą w stanie zabezpieczyć źródła odnawialne do 2020 roku. Trzeba pamiętać, że moce gazowe zostały wybudowane biorąc pod uwagę pewien okres zwrotu kapitału w oparciu o kontrakty na gaz, które są wciąż indeksowane do cen ropy na zasadzie „take or pay”. Rynek mocy w Europie wciąż nie jest wykształcony i źródła odnawialne muszą się liczyć z tzw. kosztami osieroconymi. Trzeba o tym pamiętać.

J. Hibner: Cele ograniczenia 20% emisji do 2020 roku zostaną osiągnięte wg Komisarz Hedegard w 2018 roku – także ETS zadziałał i nie trzeba w niego teraz ingerować.

Komisja Europejska: Energia to bardzo złożona kwestia. Są sygnały gdzie potrzebna jest dalsza praca. Ważne są nowe technologie, kwestie składowania, współistnienia wszystkich źródeł razem na rynku. Konieczne są masowe inwestycje w infrastrukturę. Potrzebne jest podejście w szerszym kontekście. Komisja Europejska musi zmuszać Państwa Członkowskie, żeby wdrażały ramy prawne, które już zostały ustalone. Na rynku widać niestety jasną tendencję silnej fragmentacji rynku. Potrzebna jest współpraca, aby odwrócić tę tendencję. Komisja opublikowała Zieloną Księgę, otwartą dla wszystkich. Główny cel założony przez ETS zostanie osiągnięty, ale może trzeba też spojrzeć na to z szerszej perspektywy.